• tło
  • Centrum Nauki
    Języka Angielskiego

Nowe innowacyjne metody

W Centrum wykorzystujemy nowoczesne metody pozwalające na skuteczną naukę języka angielskiego.

Tablica interaktywna

W zajęciach wykorzystywana jest tablica interaktywna, różnego rodzaju pomoce naukowe, specjalnie przygotowane karty pracy uwzględniające potrzeby słuchaczy.

Małe grupy

Zajęcia prowadzone w małych, kilkuosobowych grupach pozwalają na dostosowanie metod nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów.

Centrum

Kursy indywidualne według potrzeb

W pełni dostosowane do indywidualnych potrzeb, zainteresowań i wcześniejszych doświadczeń z nauką języka angielskiego.

Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży i dorosłych

Zajęcia skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych.

Lektor z doświadczeniem z Anglii

Lektor języka angielskiego w English Center posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne, ponadto zdobył status nauczyciela w Wielkiej Brytanii i posiada długoletni staż pracy w brytyjskiej szkole.